عکسهای جالب با استفاده از قوانین فیزیک

فیزیک و شهر بازی
17/11/2015
داستان آونگ
05/12/2015
Show all

عکسهای جالب با استفاده از قوانین فیزیک

دوستان توجه کنید این عکسها هیچ کدام فتوشاپ نیست و از قوانین فیزیک کمک گرفته شده است.

rahafun.com-physics_can_be_pretty_fun_sometimes-2 rahafun.com-physics_can_be_pretty_fun_sometimes-12 rahafun.com-physics_can_be_pretty_fun_sometimes-11 rahafun.com-physics_can_be_pretty_fun_sometimes-8 rahafun.com-physics_can_be_pretty_fun_sometimes-4 rahafun.com-physics_can_be_pretty_fun_sometimes-3 rahafun.com-physics_can_be_pretty_fun_sometimes