یک نکته ی جالب از آینه مقعر

داستان آونگ
05/12/2015
هفت کشف مبهوت کننده علم فیزیک
31/07/2016
Show all

یک نکته ی جالب از آینه مقعر

شكل آينه ي مقعر رو بكشيد و شماره هاي زیر را روی آن مشخص كنيد :

فاصله ی کانونی ( فاصله ی آینه تا کانون ) : ۱

روي كانون : ۲

فاصله ي بين كانون تا مركز آينه : ۳

روي مركز : ۴

خارج از مركز (كمي دورتر از مركز): ۵

بي نهايت : ۶

پشت آينه : ۷ 

حالا هميشه جمع بين محل جسم و تصويرش برابر ۸ مي شود . مثلا مي خواهيم ببينيم وقتي جسم در فاصله ي كانوني ( ناحيه ي شماره ۱ ) باشه تصويرش كجاي آينه تشكيل ميشه ؟ مي گيم ۸  منهاي ۱ ميشه ۷ پس تصوير بايد در ناحيه ي ۷ ( پشت آينه ) تشكيل بشه .

1_online